My location
1- Head Office
Address
Karolinská 650/1
18600 Praha 8
We accept products
Holiday Pass
Gift voucher
Flexi Pass
Fokus Pass
Bonus Pass
Flexi Pass CARD
Detail use
Holiday Pass  |  Gift voucher  |  Flexi Pass  |  Fokus Pass  |  Bonus Pass  |  Flexi Pass CARD
Travel Agency
Note

Poukázkami lze hradit pouze zájezdy pořádané CK Blue Style.